واحد حفاظت میکرولوجیک در کلید هوایی

بررسی بخش های مختلف کلید هوایی واحد حفاظت میکرولوجیک در کلید هوایی  ، کلید هوایی از سری کلید های پرکاربرد است که برای حفاظت از مدار های الکتریکی با جریان های بالا استفاده میشود. در این مقاله فصد داریم راجع به بخش های مختلف کلید هوایی شامل مکانیزم موتوری کلید هوایی، رله های کنترلی و … ادامه مطلب

کلید هوایی

عملکرد  کلید هوایی این نوع مدار شکن با بقیۀ انواع مدار شکن ها متفاوت است، هدف اصلی تمام مدار شکن ها جلوگیری از ایجاد جرقه بعد از جریان صفر با ایجاد یک وضعیت که در آن کنتاکت فاصله در برابر ولتاژ مجدد سیستم مقاومت می کند