بنر دسته
ترتیب بر اساس:
نمایش :

بی متال اشنایدر الکتریک

بی متال اشنایدر الکتریک یا رله بی متال اشنایدر برای حفاظت از موتور الکتریکی در مقابل اضافه بار استفاده می شود. بی متال به این شکل عمل می کند که در صورت عبور جریان بیش از حد جریان تنظیم شده روی آن، عمل نموده و مسیر جریان را قطع می کند.

بی متال اشنایدر الکتریک

رنج بی متال اشنایدر :

رنج بی متال اشنایدر 0.16 تا 150 آمپر مخصوص اتصال به کنتاکتور سری D استفاده می شوند. این سری از بی متال ها با نام سری LRD معرفی می شوند. قیمت بی متال اشنایدر نسبت به قیمت کلید حرارتی اشنایدر پایین تر است. در ضمن این نکته نیز باید مد نظر قرار گرفته شود که در مدار حفاظت موتور، بی متال به همرا کلید جدا کننده زیر بار یا کلید گردان، فیوز و کنتاکتور استفاده می شود در حالی که در صورت استفاده از کلید حرارتی نیازی به کلید جدا کننده و فیوز نیست.

انواع بیمتال اشنایدر

در لیست انواع بیمتال های موجود در بازار، بیمتال ها را بر اساس نحوه ریست شدن آن ها در مدار های مختلف به سه گروه کلی دستی، اتوماتیک و دستی و اتوماتیک تقسیم بندی می کنند.

  • بیمتال های دستی: در این نوع بیمتال ها، پس از خروج از مدار و سرد شدن فلزات بیمتال اشنایدر، برای بازگشت آن به مدار باید به صورت دستی دکمه ریست فشار داده شود.
  • بیمتال های اتوماتیک: در آن ها کنتاکت ها با گذشت زمان مشخص شده ای ریست شده و به حالت اولیه خود باز می گردند.
  • بیمتال های ترکیبی: ترکیبی از ویژگی ها و قابلیت های دو گروه قبلی را با هم دارد و در آن دکمه ای تعبیه شده که به وسیله فشردن آن می توان حالت بی متال را از دستی به اتوماتیک و برعکس تبدیل کرد.
  •  رابط بی متال اشنایدر بالای رله بی متال و به صورت ریلی نصب می شود. محل قرارگیری رابط بی متال بین کنتاکتور و بی متال است.