ترتیب بر اساس:
نمایش :

اتوماسیون صنعتی اشنایدر

برند اشنایدر (Schneider) یک کمپانی فرانسوی بوده و در دسته برندهای مشهور دنیا در زمینه تامین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، مدیریت انرژی و راهکارهای بهینه اتوماسیون، گسترش سخت افزار، نرم افزار و خدمات می باشد.

 انواع کنترل کننده ها و از آن جمله PLC ها و سیستم های کنترل توزیع شده DCS که پیکربندی مفیدی را برای کنترل فرایند سیستم های بزرگ و پیچیده فراهم می سازند و شبکه های ارتباط صنعتی فیلدباس برای انواع ارتباط کنترل کننده ها و تجهیزات ابزار دقیق جزء این بسترهای اجرایی هستند. از طرف دیگر با توسعه هرچه بیشتر تکنولوژی میکروپروسسورها، سنسورها و سایر تجهیزات مرتبط و نیز قابلیت ها و توانمندی های تجهیزات فیلدباس و PLC، این سیستم ها از برخی جنبه ها به سیستم های DCS نزدیک می شوند.