در انبار

ذکر چند نکته عملیاتی در کلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک : ،

1- موقعیت قرار گرفتن نول در کلیدهای سری NW در مدل های شماره 1، 4، 5 و 6 صرفاً در سمت چپ کلید است؛

توضیحات

کلید هوایی اشنایدر

کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر

کلید هوایی ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KA

 

MasterPact NW Masterkit withdrawal 800 A H2 3P advanced

Main
Lifecycle Service
Modernisation – ECOFIT
range of product
Masterpact P&P NW
rated current
۸۰۰ A
breaking capacity code
H2
poles description
۳P
Configuration type
Basic
service description
Retrofit of Masterpact M with a pre-engineered solution using Masterpact NW
Benefits
Compliance with evolving industry standards and legislation
Faster and more cost-effective modernisation
Greater peace of mind at all times
Improved connectivity and sustainability
More sustainable operations
Complementary
service use conditions, context and limits
The offer does not include installation fees

کلید هوایی اشنایدر الکتریک ۸۰۰ آمپر

کلید هوایی ۸۰۰ آمپر سه پل فیکس سری NW قدرت قطع ۱۰۰KA

NW08H23P2AF 

میکرولوجیک ۲

ذکر چند نکته عملیاتی در کلیدهای هوایی اشنایدر الکتریک : ،

  • ۱- موقعیت قرار گرفتن نول در کلیدهای سری NW در مدل های شماره ۱، ۴، ۵ و ۶ صرفاً در سمت چپ کلید است؛ در مدل های شماره ۲، ۳ و ۷ هم در سمت چپ کلید و هم در سمت راست کلید قرار می گیرد؛ و در مدل های شماره ۸ تا ۱۰ نول وجود ندارد.
  • ۲- در مدل های شماره ۱، ۲، ۳، ۸ و ۹ حالت ثابت یا Fix برای کلید وجود دارد و در دیگر مدل های این حالت وجود ندارد و تنها کشویی می باشد.
  • ۳- همگی مدل ها حالت کشویی یا Draw-out را پشتیبانی می کنند.
  • ۴- تمامی مدل ها سوئیچ قطع کننده را دارند.
  • ۵- اتصال از بالا در همه مدل ها پشتیبانی نمی شود. در مدل شماره ۱ برای همه رنج جریانی، در مدل های شماره ۲، ۳، ۴، ۵، ۷ و ۱۰ تا ۳۲۰۰ آمپر را ساپورت می کند؛ و در مدل های ۶، ۸ و ۹ به هیچ عنوان پشتیبانی نمی شود.
  • ۶- اتصال از پشت در همه مدل های کشویی سری NW پشتیبانی می شود.
  • ۷- نوع واحد حفاظتی Micrologic کلیدها در مدل های شماره ۱ تا ۵ و ۷، میکرولوجیک A، P و H می باشد. در مدل شماره ۶ نوع A می باشد و برای نصب نوع P و H باید با شرکت صنعت روز مشورت شود. در مدل های شماره ۸ و ۹ که کلید DC است، واحد حفاظتی نیز DC Micrologic است؛ و در آخر مدل شماره ۱۰ واحد حفاظتی ندارد

کلید هوایی اشنایدر