توضیحات

کنتاکت های نشانگر

کنتاکت های (۱NO+1NC) changeover اطلاعات از راه دور از وضعیت کلید اتوماتیک فراهم می آورند. آنها می توانند برای نمایش، قفل الکتریکی، مصارف رله ای و غیره استفاده شوند.

o        کنتاکت کمکی AX (ON/Off) وضعیت کنتاکت های کلید اتوماتیک را نشان می دهد.

o        کنتاکت خطا AL (نمایش خطا) نشان می دهد که کلید اتوماتیک به یکی از دلایل زیر دچار خطا شده است:

  •            اضافه بار
  •           اتصال کوتاه
  •            عملکرد قطع کننده ولتاژی (رله آندر ولتاژ)

این سوئیچ با ریست کردن کلید اتوماتیک به حالت تحریک نشده برمی گردد.

فنی
کد فنی EZEAX
نام اختصاری AX
تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO/NC
نوع کنتاکت کنتاکت کمکی کلید ۲۵۰ آمپر