توضیحات

 

فنی
کد فنی ZB2BE102
نام اختصاری ZB2
تعداد کنتاکت ۱NC
کاربرد محصول کنتاکت کمکی بسته تک سرعته