توضیحات

SDE adapter, ComPact NSX 100/160/250

images 1

 

 

 

کنتاکت های کمکی کلید اتوماتیک کمپکت

 

کنتاکت های CHANGEOVER برای اطلاع از راه دور از وضعیت کلید اتوماتیک استفاده می شود. آنها با استاندارد بین المللی ICE60947 سازگاری دارند.

 همه کلیدهای اتوماتیک کمپکت اشنایدر در سری های NSX 100/160/259/400/630 در داخل خود دارای بخش هایی جهت نصب تجهیزات کمکی هستند. این تجهیزات شامل موارد زیر است:

  ۲ کنتاکت ON/OF به عبارتی (OF1,OF2) برای کلیدهای اتوماتیک کمپکت سری NSX 100/160/250 و ۴ ON/OF به عبارتی (OF1,OF2,OF3,OF4) برای کلیدهای کمپکت سری NSX 400/630

یک نشانگر قطع SD

یک نشانگر خطا و تریپ SDE

یک نشانگر خطای زمین SDV برای زمانی که وسیله به قسمت Vigi مجهز شده باشد.

تفاوت بین تجهیز کمکی SD و SDE:

کنتاکت کمکی SD به عنوان نشانگر قطع استفاده می شود و کنتاکت کمکی SDE برای نمایش خطای ناز اضافه بار، اتصال کوتاه و خطای زمین استفاده می شود.

عملکردها

OF (OFF/ON)- وضعیت کنتاکت های کلید اتوماتیک را نشان می دهد.

SD (نشانگر قطع)- مشخص می کند که کلید اتوماتیک به یکی از دلایل زیر قطع شده است:

· اضافه بار

· اتصال کوتاه

· خطای نشتی زمین

· عملکرد رله ولتاژی

· عملکرد دکمه (Push to trip)

· باز کردن کلید وقتی در حالت (ON) است.

· وقتی کلید اتوماتیک ریست می شود به حالت تحریک نشده باز می گردد.

· SED (نشانگر خطا)- مشخص می کند که کلید اتوماتیک به یکی از دلایل زیر عمل کرده:

· اضافه بار

· اتصال کوتاه

· خطای زمین

وقتی کلید اتوماتیک ریست می شود به حالت تحریک نشده باز می گردد.

· SVD (نشانگر خطای نشتی زمین) مشخص می کند که کلید اتوماتیک به دلیل خطای زمین عمل کرده است.

· CAM وضعیت دسته گردنده را مشخص می کند.

· CE/CD وضعیت قطع/ وصل کلیدهای کشویی (نشان دهنده وضعیت کلید داخل کشو).

مشخصات فنی
کد فنی LV429451
تعداد کنتاکتهای کمکی کنتاکت SDE مناسب کلید های ۱۰۰، ۱۶۰ و ۲۵۰ آمپر