توضیحات

 

فنی
کد فنی EZEAL
نام اختصاری AL
تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO/NC
نوع کنتاکت کنتاکت خطای کلید ۲۵۰ آمپر