توضیحات

 

کنتاکتورهای سه پل اشنایدر الکتریک دارای سه کنتاکت اصلی (برای تغذیه مصرف کننده) و چند کنتاکت فرعی (برای مدار فرمان) است.

مقادیر نامی کنتاکتور: این مقادیر اغلب بر روی کنتاکتور نوشته شده و یا در کاتالوگ آنها درج می شود.

 جریان نامی

   می دانیم که بر اثر عمل کنتاکتور، کنتاکت های متحرک با فشار بر روی کنتاکت های ثابت اتصال پیدا می کنند. به علت اینکه سطح کنتاکت ها کاملاً صاف نیست، سطح تماس آنها در یک نقطه ریز خواهد بود؛ لذا در محل تماس دو کنتاکت، بدلیل کم بودن سطح تماس، مقاومت الکتریکی بوجود می آید. در نتیجه عبور جریان برق باعث گرم شدن کنتاکت ها می شود. مشخص است که هر چه زمان عبور جریان و نیز مقدار جریان بیشتر باشد، کنتاکت های آن بیشتر گرم می شوند.

۱-     جریان دائمی (Ith2): جریانی است که می تواند در شرایط کار نرمال و در زمان نامحدود و بدون قطع شدن از کنتاکت های کنتاکتور عبور کرده و به آن هیچ صدمه ای نزند و در ضمن حرارت ایجاد شده در کنتاکت ها، از حد مجاز تجاوز ننماید.

۲-     جریان هفتگی (Ith1): جریانی است که در شرایط کار نرمال و با هفته ای یک باراتصال می تواند از کنتاکت های کنتاکتور عبور نماید.

۳-     جریان هشت ساعتی (Ith): جریانی است که با اتصال یکبار در هر هشت ساعت (یک شیفت کار ) در شرایط نرمال، می تواند از کنتاکت های کنتاکتور عبور نماید بدون آنکه صدمه ای به آن بزند.

۴-     جریان کار نامی (Ie): جریانی است که شرط استفاده از کنتاکتور می باشد و به نوع و مقدار ولتاژ مصرف کننده بستگی دارد.

          ۵-     جریان اتصال کوتاه ضربه ای (Is): به علت اینکه ممکن است در مدار فرمان یا قدرت اتصال کوتاه رخ دهد، یعنی جریان اتصال کوتاه ممکن است در فاصله زمانی خیلی کوتاه (تازمان عملکرد وسایل حفاظتی) از کنتاکتور نیز عبور کند، لذا کنتاکت های کنتاکتور باید تحمل این جریان را در مدت زمان کوتاه داشته باشند و به یکدیگر جوش نخورند و یا حتی تغییر فرم ندهند.

ولتاژ نامی

۱-     ولتاژ کار نامی (Ue): ولتاژی است که کنتاکت ها می توانند با جریان کار نامی (Ie) در این ولتاژ مورد استفاده قرار گیرند. (این ولتاژمربوط به کنتاکت های است)

   نکته: از روی این ولتاژ، می توان توانایی قطع و وصل، نوع و محل استفاده کنتاکتور را بدست آورد.

۲-     ولتاژ عایق نامی (Ui): این ولتاژ مشخص کننده استحکام عایقی بین کنتاکت ها است.

          ۳-   ولتاژ تغذیه نامی (Uc): ولتاژی است که بایدبه بوبین کنتاکتور اتصال یابد.
مشخصات فنی
کد فنی LC1D95M7
تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC
توان کیلووات، ۳۸۰/۴۰۰V ۴۵
جریان مجاز غیر موتوری AC1(آمپر) ۱۲۵
جریان مجاز موتوری AC3(آمپر) ۹۵