توضیحات

مشخصات فنی
کد فنی LC1F630M7
تعداد کنتاکتهای کمکی ۳NO
توان کیلووات، ۳۸۰/۴۰۰V ۳۳۵
جریان مجاز غیر موتوری AC1(آمپر) ۸۵۰
جریان مجاز موتوری AC3(آمپر) ۶۳۰