توضیحات

مشخصات فنی
کد فنی LC1F500M7
تعداد کنتاکتهای کمکی ۳NO
توان کیلووات، ۳۸۰/۴۰۰V ۲۵۰
جریان مجاز غیر موتوری AC1(آمپر) ۵۸۰
جریان مجاز موتوری AC3(آمپر) ۵۰۰