توضیحات

کنتاکتور ۳۳۰ آمپر اشنایدر

مشخصات فنی
کد فنی LC1F330M7
تعداد کنتاکتهای کمکی ۳NO
توان کیلووات، ۳۸۰/۴۰۰V ۱۶۰
جریان مجاز غیر موتوری AC1(آمپر) ۳۶۰
جریان مجاز موتوری AC3(آمپر) ۳۳۰