توضیحات

تجهیزات کنترل کننده کنتاکتور (کلید مغناطیسی)

کنتاکتورها از انواع کلید های مغناطیسی هستند که با اعمال جریان الکتریکی به قسمت تحریک آن ها (فرمان وصل به کلید توسط جریان الکتریکی) عمل می کنند و تعدادی کنتاکت های باز را بسته و تعدادی کنتاکت های بسته را باز می کنند.

 طرز کار کنتاکتور

زمانی که بوبین کنتاکتور تحریک شود فوران مغناطیسی ایجاد شده در قسمت بوبین، قسمت متحرک را به قسمت ثابت جذب نموده و پلاتین های کنتاکتور به یکدیگر جذب شده کنتاکتور وصل می شود.

کنتاکتورهای سه پل دارای سه تیغۀ اصلی است تعدادی کنتاکت کمکی باز و بسته هستند. تیغه های اصلی برای قطع و وصل مسیر  اصلی جریان (مدار قدرت) و کنتاکت های کمکی در مدار فرمان به کار می روند. برای تشخیص تیغه های کنتاکتور و کنتاکت های باز و بسته از یک سری شماره به شرح زیر استفاده می شود:

کنتاکت های اصلی (تیغه ها) را با یک شماره نام گذاری می کنند. (از ۱ الی ۶)

کنتاکت های کمکی باز را با دو شماره مشخص می کنند به طوری که شماره سمت راست آن ها ۳ و ۴ است.

کنتاکت های کمکی بسته را با دو شماره مشخص می کنند به طوری که شماره سمت راست آن ۱ و ۲ است.

دو سر بوبین کنتاکتور را با A1 و A2 نشان می دهند.

مشخصات فنی
کد فنی LC1F150M7
نام اختصاری LC1F
تعداد کنتاکتهای کمکی ۳NO
ولتاژ کویل ۲۲۰VAC-40…400Hz
توان کیلووات، ۳۸۰/۴۰۰V ۷۵
جریان مجاز غیر موتوری AC1(آمپر) ۲۵۰
جریان مجاز موتوری AC3(آمپر) ۱۵۰