توضیحات

Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 13-18 A, thermal magnetic, screw clamp terminals

کلید حرارتی مغناطیسی ۱۳ تا ۱۸ آمپر

GV2ME20

 

رلۀ مغناطیسی

برای محافظت و کنترل مصرف کننده و الکتروموتور در مقابل جریان های شدید (اتصال کوتاه) از رلۀ مغناطیسی که اصول کار آن بر اساس پدیده الکترومغناطیس پی ریزی شده است، استفاده می کنند.

اگر در مداری اتصال کوتاه رخ بدهد، باید جریان سریعاً قطع گردد. در این مواقع رلۀ حرارتی بی متال نمی تواند سریعاً عمل کند (چون مدتی طول می کشد تا گرم شود)، اما مغناطیس احتیاج به گذشت زمان ندارد.

ساختمان این رله برای هر فاز از یک هستۀ آهنی که به دور هر کدام چند دور سیم (روپوش لاکی) پیچیده شده تشکیل شده است. سیم پیچ مزبور سر راه هر فاز قرار می گیرد. در جریان عادی میدان مغناطیسی ضعیفی به وجود می آید که کاری انجام نمی دهد. اما عبور جریان اتصال کوتاه میدان مغناطیسی شدیدی به وجود آورده و حرکت هستۀ آهنی را موجب می گردد و این حرکت، اهرم قطع را به کار می اندازد. تیغۀ قطع نیز در مدار فرمان مثل یک شستی استوپ عمل می کند.

اغلب از این رله به همراه رله حرارتی در کلیدهای اتوماتیک (کلید محافظ – کلید قدرت) مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان فیوزهای اتوماتیک (کلید فیوز) نیز مجموعه ای از یک رله حرارتی و یک رله مغناطیسی می باشد. کلیدهای محافظ جریان که در اصطلاح به آن کلید مینیاتوری می گویند به شکل های گوناگون یک فاز، دو فاز و سه فاز در ساختمانشان از رله های حرارتی و مغناطیسی استفاده شده است.

 

فنی
کد فنی GV2ME20
کاربرد محصول موتوری
رنج جریان(آمپر) ۱۳-۱۸A
توان موتور(کیلو وات) ۷.۵KW