توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC100H3032
رنج جریان(آمپر) ۳۲A
ظرفیت قطع ۳۰KA
واحد تریپ TM32