توضیحات

 

حفاظت موتور با کلیدهای اتوماتیک

مداری که به یک موتور متصل می شود می تواند شامل ۱، ۲، ۳ و یا ۴ تابلو قدرت یا فرمان باشد که یک یا چند عمل را انجام می دهند.

هنگامی که از چند وسیله استفاده می شود، باید آنها را با هم هماهنگ و مناسب ساخت تا بهترین عملکرد موتور را تضمین کند.

نگهداری موتور به چند عامل وابسته می باشد که عبارتند از:

 •                نوع کاربرد (نوع ماشینی که درایو می شود، امنیت عملکرد، فرکانس استارت و غیره).
 •                میزان تداوم سرویسی که به طور دائم توسط بار بر موتور تحمیل می شود.
 •                استانداردهای کاربردی برای تضمین عمر و خصوصیات موتور.

 

حفاظت های الکتریکی لازم، خصوصیات بسیار متفاوتی دارند.

 •                حفاظت اتصال کوتاه
 •                جلوگیری از اضافه بار روی موتور
 •                کنترل (عموماً با سطوح تحمل بالا)
 •                ایزولاسیون (عایق سازی)

 

 

اعمال روش های حفاظتی

   عملیات قطع:

قبل از انجام عملیات سرویس و نگهداری، مدار موتور را ایزوله قطع نمایید.

 

   حفاظت اتصال کوتاه:

از استارتر و کابل ها در برابر اضافه جریان های بزرگ (بیشتر از ۱۰In) حفاظت کنید.

 

   کنترل:

موتور را روشن و خاموش کنید و در صورت امکان:

 •     کم کم سرعت و شتاب را بالا ببرید.
 •     کنترل سرعت (سرعت را کنترل کنید).

 

 

حفاظت اضافه بار (Overload):

از استارتر و کابل ها در برابر اضافه جریان (Over Current) های (کوچکتر از ۱۰In) حفاظت کنید.

حفاظت های خاص اضافی (تکمیلی):

 •  حفاظت محدود کننده خطا (هنگامی که موتور در حال کار است).
 •  حفاظت جلوگیری کننده از خطا (بازبینی Monitoring) ایزولاسیون موتور هنگامی که خاموش است.

 

اضافه بارها (۱۰In>I)

اضافه بار ممکن است در موارد زیر ایجاد شود.

 •     یک مشکل الکتریکی، برای مثال در مورد مسائل اصلی (دو فاز شدن، تلرانس ولتاژ خروجی و …)
 •     یک مشکل مکانیکی، برای مثال گشتاور زیاد مربوط به مصرف بالای غیرطبیعی که بواسطه آسیب موتور یا خود پروسه بوجود می آید (لرزش های حاصل و …).

این دو اشکال عمده می توانند استارت بسیار طولانی را در موتور به همراه داشته باشند.

 

امپدانس اتصال کوتاه (۱۰>(I<50In

عامل اصلی آن تخریب ایزولاسیون سیم پیچ موتور است.

اتصال کوتاه (In50<I)

این نوع خطا عموماً بسیار نادر است. یک دلیل ایجاد آن می تواند خطای اتصال به هنگام نگهداری باشد.

 

حفاظت اضافه بار (Overload)

رله های گرمایی از این خطا جلوگیری می کنند، که می توانند در حالت های زیر وجود داشته باشند.

فنی
کد فنی EZC100H3030
رنج جریان(آمپر) ۳۰A
ظرفیت قطع ۳۰KA
واحد تریپ TM30