توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC250H3250
رنج جریان(آمپر) ۲۵۰A
ظرفیت قطع ۳۶KA
واحد تریپ TM250