توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC250H3200
رنج جریان(آمپر) ۲۰۰A
ظرفیت قطع ۳۶KA
واحد تریپ TM200