توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC250H3160
رنج جریان(آمپر) ۱۶۰A
ظرفیت قطع ۳۶KA
واحد تریپ TM160