توضیحات

 

فنی
کد فنی EZC250H3125
رنج جریان(آمپر) ۱۲۵A
ظرفیت قطع ۳۶KA
واحد تریپ TM125