در انبار
شناسه انبار: XB4BV61 دسته ها:

توضیحات

ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ دﻫﻨﺪه ﻳﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﺳﻴﮕﻨﺎل در ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌتی و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر میروند. ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻣﭗ ﺧﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد و می تواند روشن بودن، خاموش بودن و یا عیب دستگاه و … را نشان دهد. چراغ های مورد استفاده در مدار فرمان، یک چراغ کم قدرت (۲/۱ تا ۵ وات) است که با ولتاژهای مختلف از ۲۴ تا ۲۲۰ ولت کار می کند این چراغ ها معمولاً در سه رنگ استاندارد قرمز، سبز و نارنجی ساخته می شوند. برای مثال در کارخانه ای که تعداد زیادی موتور در واحدهای مختلف آن مشغول به کار می باشند و فواصل آنها تا تابلوی کنترل نسبتاً زیاد است، از چراغ سبزی که توسط کنتاکت بازی از کنتاکتور اصلی موتور روشن می شود حالت در مدار بودن موتورها را نمایش داد. در واقع با استفاده از کنتاکت های باز کنتاکتور می توان چراغ سبزی را که نمایشگر حالت خاموشی مدار است روشن نمود. در نقشه ها برای نمایش چراغ سیگنال از حرف h استفاده می شود.

فنی
کد فنی XB4BVB1
نام اختصاری XB4
نوع استفاده چراغ سیگنال با LED
نوع ولتاژ ۲۴VAC/DC
ابعاد
قطر ۲۲ میلی متر
خصوصیات ظاهری
جنس بدنه فلزی
رنگ سفید
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP66