توضیحات

پوش باتن فلزی سبز اشنایدر الکتریک جهت لامپ BA9s بدون لامپ

شستی استارت (وصل) (Ein – Starter)

برای وصل کردن کنتاکتور  از شستی استارت استفاده می شود. همان طور کهگفته شد این شستی زمانی که فشار به آن وارد می شود، وصل شده و پس از برطرف شدنفشار مجدداً قطع می شود اما مدار کنتاکتور با استفاده از تیغه کمکی (کنتاکت باز)به حالت وصل باقی می ماند.

اگر از کمکی استفاده نشودمدار ناپایدار می شود در اصطلاح به آن فرمان های لحظه ای می گویند.

این نمونه شستی بدون لامپ است و لامپ های BA9s داخل آن نصب می شود.

فنی
کد فنی XB4BW3365
نام اختصاری XB4
نوع ولتاژ U< 250 V
نوع عملکرد بازگشت فنری
تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO+1NC
نوع کلید پوش باتن فلزی جهت لامپ BA9s بدون لامپ
ابعاد
قطر ۲۲ میلی متر
خصوصیات ظاهری
جنس بدنه فلزی
رنگ سبز
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP66