توضیحات

 

شستی فشاری

شستی فشاری وسیله ای کنترلی است که برای باز و بسته کردن کنتاکت ها به صورت دستی استفاده می شود. شستی (پوش باتن) از سری وسایلی است که به کنتاکتورها فرمان می دهد؛ و به دو صورت شستی وصل (استارت) و شستی قطع (استوپ) درمدار استفاده می شود.

شستی استارت در وصل کردن کنتاکتور به کار می رود و زمانی که به شستی فشار وارد می شود، مدار را وصل و با برداشتن فشار مدار را قطع می کند.

شستی استوپ وسیله ای برای قطع جریان بوبین کنتاکتور است. این شستی بر خلاف شستی استارت در حالت معمول بسته است و تنها زمانی که به آن فشار وارد شود، قطع شده و با برداشتن دست از روی آن بسته می شود. زمانی که کنتاکتوری با شستی استوپ فرمان می گیرد مدار قطع شده و کنتاکتور با اتصال دوبارۀ جریان برق، وصل نمی شود مگر این که دوباره جریان به مدار برگردد به عبارت دیگر مدار دوباره استارت شود.

شستی ها طوری ساخته می شوند که وقتی یک شستی در حالت استارت است، برای مدار دیگر می تواند استوپ باشد.

 شستی های فشاری دارای کنتاکت های باز (NO) کنتاکت های بسته (NC) هستند. در برخی موارد هر دو کنتاکت باز و بسته در یک شستی بکار رفته است. شستی های فشاری ۲۲ میلی متری می تواند حداکثر ۶ مدار را کنترل کند اما شستی های فشاری ۳۰ میلی متری در بیشترین حالت ۱۶مدار را کنترل می کند.

ساختمان شستی ها مجموعه ای از پیستون، فنر باز گرداننده و مجموعه کنتاکت ها است. در شکل زیر یک شستی فشاری باز (NO) به تصویر کشیده شده است که در حالت باز هیچ جریانی از آنها عبور نمی کند. زمانی که  فشار روی شستی قطع شود پیستون به کمک فنر به موقعیت باز بر می گردد

نحوۀ عملکرد شستی فرمان

 شستی های بسته (NC) مانند شکل زیر، به منظور باز و بسته کردن یک مدار مورد استفاده قرار می گیرد. کنتاکت ها به صورت عادی بسته بوده و امکان جاری شدن جریان در مدار کنترل وجود دارد. با فشرده شدن شستی کنتاکت ها باز شده و مانع ورود جریان به مدار کنترل می شود. این نوع شستی ها از نوع اتصال آنی هستند چون کنتاکت ها تا زمانیکه پیستون فشار داده شود باز است.

نحوۀ عملکرد شستی فرمان

فنی
کد فنی XB4BA51
نام اختصاری XB4
نوع ولتاژ ۶۰۰V
نوع عملکرد بازگشت فنری
تعداد کنتاکتهای کمکی ۱NO
نوع کلید پوش باتن
ابعاد
قطر ۲۲ میلی متر
خصوصیات ظاهری
جنس بدنه فلزی
رنگ زرد
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP66