توضیحات

پراب اندازه گیری سطح مایع,<=100 سانتی گراد

مشخصات فنی
کد فنی LA9RM201
نوع استفاده پراب کنترل سطح مایع
کاربرد محصول -RM35LM -RM84 RM4L
ابعاد
قطر ۱۶ میلی متر