توضیحات

motor mechanism MCH 200 to 240 V AC

green premium 1

مشخصات فنی
کد فنی ۴۷۸۹۴
نام اختصاری MCH
نوع استفاده موتور کلید هوایی
نوع ولتاژ ۲۰۰ … ۲۴۰VAC
کاربرد محصول کنترل کلید هوایی
نوع کلید کلید هوایی NW