توضیحات

motor-mechanism – MCH – 100..125 V DC

 

green premium 1۳۳۱۸۷

موتور کلید هوایی NT ولتاژ ۱۰۰ تا ۱۲۵ ولت DC

مشخصات فنی
کد فنی ۳۳۱۸۷
نام اختصاری MCH
نوع استفاده موتور کلید هوایی
نوع ولتاژ ۱۰۰ … ۱۲۵VDC
کاربرد محصول کنترل کلید هوایی
نوع کلید کلید هوایی NT