توضیحات

فنی
کد فنی A9R41463
نام اختصاری ACTI9
تعداد پل چهار پل
جریان نامی پیوسته (آمپر) ۶۳ آمپر
جریان نشتی(آمپر) ۳۰mA