توضیحات

 

کلید محافظ جان اشنایدر(RCCB)

  •          دو پل و چهار پل
  •          رنج جریان از ۲۵ تا ۱۲۵آمپر
  •          محافظت قطعات الکتریکیدر برابر خطر آتش سوزی (۳۰۰ میلی آمپر)
  •          محافظت انسان در برابرتماس مستقیم با قطعات الکتریکی (۳۰ میلی آمپر)
  •          قطع خودکار مدار درمواقع وجود جریان های نشتی بالاتر و مساوی ۳۰، ۳۰۰ میلی آمپر
  • فنی
    نام اختصاری Acti 9 iID K
    جریان نشتی(آمپر) ۳۰۰mA