توضیحات

 مبدل آنالوگ ولتاژ به جریان Zelio

مبدل آنالوگ Zelio به منظور تبدیل سیگنال های خروجی از سنسورها یا دستگاه های اندازه گیری الکتریکی به سیگنال های الکتریکی استاندارد که با اساس اتوماسیون و کنترلر ها (در فرآیندهای حرارتی، مکانیکی و …) سازگارند، طراحی شده اند.

گاهی این مبدل ها این امکان را می دهند که فاصله ای که بین سنسور و دستگاه اندازه گیری مورد استفاده در نظر گرفته می شود، افزایش یابد. به طور مثال فاصله بین ترموکوپل و کنترلر با قابلیت برنامه ریزی افزایش یابد.

مطابق با استانداردهای IEC و گواهینامه های UL و CSA این مبدل ها برای استفاده جامع مناسب هستند.

مبدل آنالوگ Zelio در گروه های زیر تقسیم بندی می شود:

 • مبدل RMTJ/K : مبدل برای ترموکوپل های نوع J و K
 • مبدل RMPT.0 : مبدل های جامع برای پراب های PT100
 • مبدل RMPT.3: مبدل بهینه برای پراب های PT100
 • مبدل های نوع RMC : مبدل های جامع ولتاژ و جریان

مبدل های ولتاژ و جریان جامع: این دسته از مبدل ها می توانند مقادیر را با مقادیر الکتریکی ( ولتاژ و جریان) مطابقت دهند. هم چنین از دیگر ویژگی های آن ها این است که سیگنال های رایج بیشتری را در نظر گرفته است.

 ورودی های مبدل مدل RMCL55BD

در مبدل مدل RMCL55BD، ورودی های آنالوگ به صورت زیر است:

 •  جریان ۰ تا ۲۰ میلی آمپر
 • جریان ۴ تا ۲۰ میل آمپر
 • ولتاژ ۱۰ -/+ ولت DC
 • ولتاژ ۰ تا ۱۰ ولت DC

 خروجی های مبدل مدل RMCL55BD

هم چنین نوع خروجی های این مبدل به صورت زیر است:

 • جریان ۰ تا ۲۰ میلی آمپر <= 500 اهم قابل سوئیچ
 • جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر <= 500 اهم قابل سوئیچ
 •  ولتاژ ۱۰ -/+ ولت >= 100 کیلو اهم قابل سوئیچ
 • ولتاژ ۰ تا ۱۰ ولت >= 100 کیلو اهم قابل سوئیچ

نوع حفاظت این تجهیز حفاظت پلاریته معکوس در خروجی، حفاظت اتصال کوتاه در خروجی و حفاظت اضافه ولتاژ در خروجی (۳۰ -/+ ولت) است.

مشخصات فنی
جریان خروجی آنالوگ قابل انتخاب بین ۲۲ تا ۳۰ میلی آمپر یا ۰ تا ۲۰ میلی آمپر , قابل انتخاب بین ۲۲ تا ۳۰ میلی آمپر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر , قابل انتخاب بین ۰ تا ۳۰- میلی آمپر یا ۰ تا ۲۰ میلی آمپر , قابل انتخاب بین ۴ تا ۳۰- میلی آمپر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر , – تمامی موارد فوق وقتی است که ورودی نداشته باشیم یا سیم خروجی شکسته شده باشد. –
ولتاّژ خروجی آنالوگ قابل انتخاب بین ۱۱ تا ۱۵ ولت یا ۱۰- تا ۱۰+ ولت , قابل انتخاب بین ۱۱ تا ۱۵ ولت یا ۰ تا ۱۰+ ولت , قابل انتخاب بین ۱۵- تا ۰ ولت یا ۰ تا ۲۰ میلی آمپر , قابل انتخاب بین ۱۵- تا ۰ ولت یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر – تمام موارد فوق وقتی است که ورودی نداشته باشیم یا سیم خروجی شکسته شده باشد –
کد فنی RMCL55BD
کاربرد محصول مبدل ولتاژ / جریان
نوع خروجی آنالوگ جریان ۰ تا ۲۰ میلی آمپر<= 500 اهم قابل تغییر , جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر <= 500 اهم قابل تغییر , ولتاژ ۰ تا ۱۰ ولت >= 100 کیلو اهم قابل تغییر , ولتاژ ۱۰-/+ ولت >= 100 کیلو اهم قابل تغییر ,
نوع ورودی آنالوگ جریان ۰ تا ۲۰ میلی آمپر – جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر – ولتاژ ۱۰-/+ ولت DC – ولتاژ ۰ تا ۱۰ ولت DC
محیطی
نوع حفاظت حفاظت قطب معکوس در خروجی , حفاظت اضافه ولتاژ در خروجی ۳۰+/- ولت , حفاظت اتصال کوتاه در خروجی
درجه حفاظت بر حسب IP IP20 terminal block, IP50 housing