توضیحات

قفل مکانیکی کنتاکتور سری F

مشخصات فنی
کد فنی LA9FJ970
نام اختصاری LA9F
نوع عملکرد مکانیکی
رنج کنتاکتور LC1F