توضیحات

قفل مکانیکی D80 الی D95 بدون اینترلاک الکتریکی

مشخصات فنی
کد فنی LA9D50978
نوع استفاده اینترلاک مکانیکی
تعداد پل ۴P- 3P
نوع عملکرد مکانیکی
رنج کنتاکتور LC1D95 AC- LC1D80 AC