توضیحات

قفل مکانیکی D115 الی D150، همراه با اینترلاک الکتریکی

مشخصات فنی
کد فنی LA9D11502
تعداد پل ۴P- 3P
نوع عملکرد الکتریکی و مکانیکی
رنج کنتاکتور D115 الی D150