توضیحات

در مطالعه کاتالوگ یکسنسور ممکن است با موارد زیر برخورد نمایید:

Normally Open: در این حالت خروجیسنسور دیجیتالی و از نوع در حالت عادی باز می باشد و هنگامی که سنسور عمل شناساییرا انجام می دهد این خروجی در وضعیت بسته قرار می گیرد.

Normally Close: در این حالت خروجیسنسور دیجیتالی و از نوع در حالت عادی بسته می باشد و هنگامی که سنسور عمل شناساییرا انجام می دهد این خروجی در وضعیت باز قرار می گیرد.

Push Pull: در صورتی که خروجیسنسور از این نوع باشد می توان سنسور را به ورودی PLC از نوع NPN و یا PNP متصل کرد در واقع در این حالت دیگر PNP یا NPN بودن ورودی PLC تفاوتی برای سنسورندارد اما در صورتی که خروجی سنسور PNP باشد برای اتصال به ماژول های PLC از نوع PNP می توان مستقیم خروجیسنسور را به ورودی PLC متصل کرد حال اگر ورودی PLC از نوع NPN باشد یا می بایست از مبدل صنعتی NPN PNP to استفاده کرد و یا اینکه از رله بهره برد. همچنین اگر خروجی سنسور NPN باشد نمی توان به طورمستقیم به ورودی PLC از نوع PNP متصل کرد و می بایست از مبدل toPNP NPN یا رله استفاده کرد درحالیکه اگر ورودی PLC از نوع NPN باشد می توان مستقیم سنسور را به ورودی PLC متصل کرد.

 

مشخصات سنسور

I no load: جریان بی بار

Voltage drop: افت ولتاژ

I max: ماکزیمم جریان بار

Voltage supply: ولتاژ تغذیه

Mounting: نحوه نصب سنسور

Cable length: طول کابل سنسور

Connection: نوع اتصالات سنسور

Protection Class: کلاس حفاظتی

Ambient humidity: رطوبت محیط

F max: حداکثر فرکانسسوئیچینگ

Power consumption: توان مصرفی

Dielectric strength: قدرت دیا الکتریک

Housng material: جنس بدنه سنسور

Insulation resistance: مقاومت عایقی

Operating distance: فاصله حساسیت

Pressure rated up to: فشار قابل تحمل

Humidity ambient: رطوبت محیط کار سنسور

Temperature ambient: دمای محیط کار سنسور

Enclosure protection: نوع حفاظت بدنه سنسور

Sensing distance: فاصله ای که سنسورقابلیت شناسایی تارگت را دارد. تارگت به قطعه ای گفته می شود که توسط سنسورشناسایی می گردد.

Stadard target: استاندار قطعه ای که می بایست توسط سنسورشناسایی شود. در واقع این پارامتر به کاربر می گوید که شرایط فیزیکی تارگت میبایست در چه فرم و اندازه ای باشد.

فنی
آستانه فشار ۲۰…۳۰۰ بار
کد فنی XMLA300D2S11
نام اختصاری XMLA
تعداد کنتاکت ۱C/O
کاربرد محصول کنترل فشار ۳۰۰ بار
نوع اندازه گیری سنسور کنترل فشار با آشکارسازی یک آستانه
اتصالات
نوع اتصال الکتریکی ترمینال
محیطی
درجه حفاظت بر حسب IP IP66