توضیحات

سلکتور سوئیچ
سلکتور سوئیچ دو حالته با عملکرد ماندگار به منظور اعمال فرمان طراحی شده است. مفهوم ماندگار بود سلکتور این است که در هر وضعیت فرمانی که قرار بگیرد در همان حالت می ماند و به حالت قبلی باز نمی گردد مگر اینکه توسط اپراتور مجدداً فرمان بگیرد.
سلکتور سوئیچ دو حالته اشنایدر با کد فنی XB4BD25، دارای قطر ۲۲ میلی متر است که در دو موقعیت ۹۰ درجه قرار می گیرد و مناسب برای کنترل ۲ وضعیت است.
جنس بدنۀ این محصول فلزی است و به رنگ مشکی با درجه حفاظت IP66 تولید می شود. تعداد کنتاکت های کمکی آن یک باز و یک بسته ۱NO+1NC)) است. این محصول تا حداکثر ۶۰۰ ولت ولتاژ را تحمل می کند.
سلکتور سوئیچ های اشنایدر در انواع ۲ و ۳ وضعیتی تولید می گردند و اغلب هنگامی که بیش از یک گزینۀ کنترل مورد نیاز است استفاده می شوند. به طور کلی، موقعیت مرکزی سلکتور سوئیچ، موقعیت شروع فرمان است.  هم چنین یک سلکتور سوئیچ به صورت پله ای عمل می کند.
این سلکتور سوئیچ اشنایدر از دوام مکانیکی بالایی برخوردار است که میزان آن در کاتالوگ محصول ۱۰۰۰۰۰۰ سیکل یا به عبارتی یک میلیون دفعه حرکت مکانیکی و عملکرد ذکر شده است.
کنتاکت های این محصول از جنس آلیاژ نقره (Ag/Ni) است.
از اجزاء داخلی سلکتور سوئیچ ها کنتاکت بلاک است. کنتاکت بلاک ها در دو نوع باز ZBE101 یا بسته ZBE102 استفاده می شوند. مدارهای مجزا دارای یک کنتاکت بلاک باز یا بسته هستند.
در موارد کاربردی که تنها یک کنتاکت بلاک نیاز است، یک مدار مجزا برای انجام کار مقرون به صرفه تر و مناسب تر است. در حالیکه، مدارهای دو گانه دو کنتاکت را در یک کنتاکت بلاک مجزا ارائه می دهند. که ترکیب آنها به صورت زیر است:
• ۱ کنتاکت باز (NO) + 1 کنتاکت بسته (NC)
•   ۲ کنتاکت باز (NO)
• ۲ کنتاکت بسته (NC)