توضیحات

رله ضربه ای

رله ضربه ای اشنایدر الکتریک مکانیزم ساده ایدارد. یک بوبین با هسته آهنی، یک اهرم، یک زائده پلاستیکی، یک چرخ دنده و یککنتاکت قطع و وصل اجزای تشکیل دهنده رله ضربه ای هستند. رله بدین صورت کار می کند.زمانی که ولتاژ به بوبین می رسد، بوبین فعال شده و می تواند اهرم را به سمت هستهخود بکشاند. این عمل کمک می کند که زائده پلاستیکی که در انتهای اهرم قرار گرفته،چرخ دنده را به اندازه یک هشتم دور دوران دهد. چرخش چرخ دنده، کنتاکت زیر آن راقطع و وصل می کند. یک مکعب بر روی چرخ دنده وجود دارد که با هر بار چرخش آن، یکمرتبه سطح صاف مکعب و یک مرتبه راس مکعب بر روی کنتاکت قرار می گیرد و عملیات قطعو وصل را انجام می دهد.

رله ضربه ای ۱۶ آمپر اشنایدربا کد فنی A9C30812 به منظور کنترل از راه دور و دستی مدارفرمان مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از خصوصیات فنی این محصول شامل:

نام اختصاری: ITL

تعداد پل: ۲

تعداد کنتاکت: ۲NO

جریان نامی پیوسته: ۱۶ آمپر

ولتاژ کاری: ۲۵۰ ولت    AC

ولتاژ کویل: ۱۱۰ ولت DC و۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت AC

مدت زمان عملکرد: ۵۰ میلی ثانیه تا ۱ ثانیه

نوع کنترل سیگنال: ضربه ای

فنی
کد فنی A9C30812
نام اختصاری Acti 9 iTL
تعداد پل دو پل
تعداد کنتاکت ۲NO
جریان نامی پیوسته (آمپر) ۱۶ آمپر
کاربرد محصول کنترل از راه دور و دستی مدارفرمان
ولتاژ کاری ۲۵۰VAC
ولتاژ کویل ۱۱۰VDC – 230…240VAC