توضیحات

ﻫﻤﺎن طور ﻛﻪ در اﺻﻮل اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﻫﺮﮔﺎه از ﺳﻴﻢ ﭘﻴچی ﻛﻪ دارای ﻫﺴﺘﻪ آﻫنی اﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳکی ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ آﻫﻨﺮﺑﺎ می شود از اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﺪارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می ﮔﺮدد. ﺟﺰئی ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم می دهد رﻟﻪ ﻧﺎم دارد.
رﻟﻪ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮلی ﻛﺎرﺑﺮد وﺳیعی در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎرﻫﺎی ﺳﺒﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ انواع ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، لامپ های ﺳﻴﮕﻨﺎل و ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ هشدار دﻫﻨﺪۀ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ رﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﺪارات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده می شود. ﻓﺮق اﻳﻦ رﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎﺳﺖ.
ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎی رﻟﻪ ﻫﺎ ﭼﻮن ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎدی را ﻋﺒﻮر نمی دﻫﻨﺪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد آنها ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اساس کار رله ها شبیه به کنتاکتورها است. به این صورت که، زمانی که سیم پیچ برق دار شود، هسته خود را آهن ربا کرده و باعث جذب هسته متحرک (آرمیچر) می شود. در این میان کنتاکت های متحرک نیز جذب کنتاکت ثابت می شوند.

مشخصات فنی
سِری ساخت Zelio Relay
کد فنی RXM2AB1B7
نام اختصاری RXM
نوع استفاده رله پلاگین مینیاتوری
جریان قراردادی محصور حرارتی(Ithe) ۱۲ آمپر در ۴۰- تا ۵۵+درجه سانتی گراد
حداکثر ولتاژ سوئیچینگ ۲۵۰V conforming to IEC
موقعیت نصب در هر موقعیتی
آستانه افت ولتاژ ۰.۱۵Uc=<
اعتبار ایمنی داده B10d = 100000
جریان بار الکتریکی ۱۲A at 250 V AC , 12A at 28 V DC
حداقل ظرفیت سوئیچینگ ۱۷۰mW at 10 mA, 17 V
دوام الکتریکی ۱۰۰۰۰۰cycles for resistive load
حداکثر ظرفیت سوئیچینگ ۳۰۰۰VA/336 W
رنج جریان کاری ۱۲A at 28 V DC (NC) conforming to IEC , 12A at 250 V AC (NC) conforming to IEC , 6A at 28 V DC (NO) conforming to IEC , 6A at 250 V AC (NO) conforming to IEC , 12A at 277 V AC conforming to UL , 12A at 30 V DC conforming to UL
رنج محدودیت ولتاژ ۲۶.۴…۱۹.۲ V AC
رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] ۲۵۰V conforming to IEC , 300V conforming to UL , 300V conforming to CSA
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ ۴kV for 1.2/50 µs
مدت زمان اجرا ۲۰ms
میانگین مقاومت ۱۸۰Ohm at 20 °C +/- 15%
میزان متوسط مصرف ۱.۲VA 60 Hz
میزان متوسط مصرف کویل (ولت آمپر) ۱.۲at 60 Hz
نوع کنتاکت ۲C/O
رنج کاری ۱۸۰۰۰cycles/hour no-load=> ,1200cycles/hour under load=>
دوام مکانیکی ۱۰۰۰۰۰۰۰ بار
ولتاژ کنترل مدار ۲۴ ولت AC- 50/60Hz
استحکام در برابر لرزش (۳gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation , (5gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating
استحکام در برابر ضربه ۱۰gn in operation , 30gn not operating
مدت زمان گارانتی ۱۲ماه
خصوصیات ظاهری
شکل پین مسطح
وضعیت LED بدون LED
نام سِری مینیاتوری
وزن محصول ۰.۰۳۷ کیلوگرم
اتصالات
جنس اتصالات AgNi
نوع اتصالات و ترکیب ۲C/O
محیطی
درجه آلودگی ۳
دسته بندی حفاظت RT I
قدرت دی الکتریک ۱۳۰۰ V AC between contacts with micro disconnection insulation , 2000V AC between coil and contact with reinforced insulation , 2000V AC between poles with basic insulation
درجه حفاظت بر حسب IP IP40 conforming to EN/IEC 60529
میزان دمای مجاز محیط برای نصب ۵۵…۴۰- درجه سانتیگراد
میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا ۸۵…۴۰- درجه سانتیگراد
استانداردها
استانداردها EN/IEC 61810-1 , CSA C22.2 No 14 , UL 508