توضیحات

بانک های خازنی

   بانک های خازنی مجموعه واحدهای خازنی به قدرت چند تا چند ده مگاوات می باشند که به منظور تأمین قدرت راکتیو خازنی در تأسیسات صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع انرژی نصب می شوند. به طور معمول واحدهای صنعتی و مراکز تولیدی به منظور اصلاح ضریب قدرت خود به بانک های خازنی به منظور تولید و جبران قدرت راکتیو مجهز می باشند. به همین علت بررسی ساختمان و محافظت آنان حائز اهمیت می باشد.

بانک های خازنی با هر مقدار قدرت مورد نیاز، از تعداد مناسب واحدهای خازنی موجود و اتصال مناسب آنان تشکیل می شوند. تشخیص عیوب روی داده در بانک ها و واحدهای خازنی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و طبق روش ها و دستورالعمل های استاندارد صورت می پذیرد.

ساختمان واحدها و بانک های خازنی

   بانک های خازنی با ترکیب تعداد مناسب واحدهای خازنی و اتصال آنان به صورت سری یا موازی قدرت راکتیو مورد نظر را تولید می نمایند. واحدهای خازنی به منظور اصلاح ضریب قدرت در تأسیسات صنعتی به تعداد محدود با قدرت کلی ۵-۱ مگاوار به کار برده می شوند. در ردیف ولتاژهای فوق توزیع (۱۳۲-۶۳-۲۰) کیلوولت به منظور تولید قدرت راکتیو در ساعات پیک بار و جلوگیری از افت ولتاژ مجموعه واحدهای خازنی به تعداد بالا، با قدرت ۲۰-۱۰مگاوار، تحت عنوان بانک خازنی به کار برده می شوند. در ردیف ولتاژهای انتقال به منظور جبران قدرت راکتیو مصرفی خطوط انتقال انرژی در ساعات پرباری و در پی برقراری جریانهای عیب به صورت سری، با قدرت ۱۰۰-۵۰ مگاوار به عنوان بانک خازنی سری به کار برده می شوند.

همچنین واحدهای خازنی به منظور تفکیک هارمونی های بالای ظاهر شده در ولتاژ فرکانس ۵۰ هرتز، در تأسیسات صنعتی ایجاد هارمونی، نظیر مراکز تولیدی با قوس الکتریکی، تأسیسات مجهز به یکسو کننده های نوع تریستور و غیره، به عنوان فیلتر به کار برده می شوند. چنان که اشاره شد مجموعه بانک های خازنی از ترکیب تعداد بیشمار واحدهای خازنی ساخته می شوند. واحدهای خازنی با قدرت ۲۰۰-۵۰ کیلووار تحت ولتاژهای ۱۰-۰.۴ کیلوولت، طبق مشخصات استاندارد ساخته شده، موجود می باشند.

مشخصات فنی
ظرفیت خازن ۷.۵ کیلووار
کد فنی BLRCS075A090B40
نام اختصاری EasyCan
نوع ولتاژ ۴۰۰VAC