توضیحات

TeSys LRF – electronic thermal overload relay – 132…220 A – class 10

بیمتال ۱۳۲  الی  ۲۲۰ آمپر

LR9F5371

فنی
کد فنی LR9F5371
کاربرد محصول حفاظت موتور
رنج جریان(آمپر) ۲۲۰…۱۳۲
رنج کنتاکتور LC1F185…LC1F265