توضیحات

آداپتور برای ترمینال بلاک

مشخصات فنی
کد فنی LAD96560
نام اختصاری LAD9
نوع استفاده LRD3 – LC1D40A,D65A
تعداد پل ۳P
کاربرد محصول ترمینال بلاک