ترتیب بر اساس:
نمایش :
  • بيمتال 0.63 الی 1 آمپر اشنایدر الکتریک

    دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد. جهت حفاظت موتور در برابر اضافه بار از قطع کننده حرارتی استفاده می شود. ساختمان بی متال تشکیل شده